Checkmemove

Stichting Schaakschool Indische Buurt

Leren schaken voor iedereen in de
Indische buurt en Transvaalbuurt

Schaken want:

1.
Schaken doe je samen

Omdat schaken voor iedereen is, kun je ook met iedereen uit de omgeving schaken. Zo leer je mensen en andere kinderen kennen.

2.
Je bent slimmer dan je denkt
Met schaken leer een manier van denken waar je veel aan kunt hebben. Door veel te oefen wordt je niet alleen goed in schaken, ook het leren op school wordt er makkelijker door.

Hoe we begonnen

..als intiatief van een vriendengroepje in 2007.
Al snel bleek dat kinderen heel veel interesse toonden in het schaken.
Dus gingen we op vrijwillige basis cursussen organiseren voor kinderen. Dat sloeg aan en van de gemeente kregen we tijdelijke ruimte toegewezen in het buurthuis Meervaart.
En dat was het begin van de Schaakschool Indische Buurt.

Waar?

Waar er wordt geschaakt?

Je bent van harte welkom om te komen schaken in de Indische Buurt en natuurlijk ben je ook van harte welkom
in de Transvaalbuurt. Op onze contactpagina vind je het overzicht
waar je kunt komen schaken

Samenwerking

Stichting Schaakschool Indische Buurt werkt - soms intensief - samen met een groot aantal partners. Zo zijn er de Gemeente Amsterdam, de KNSB en Schaakbond Amsterdam, zes Amsterdamse schaakverenigingen en wel zeven scholen. Iedereen werkt mee!

Maar jij kunt ook helpen!

Zoals je weet zijn we een stichting, en stichtingen zijn afhankelijk van vrijwilligers en donateurs. Dus als je ons kunt komen helpen met schaaklessen of op een andere manier, dan zijn we je heel dankbaar.

Doneren is van levensbelang voor de stichting. Zonder geld kan geen enkele stichting het redden. Er is immers altijd een punt dat er kosten gemaakt worden. Die kosten dekken we met hulp van onze donateurs. Wil je donateur worden? Neem dan contact met ons op!

ANBI

Stichting Schaakschool Indische Buurt
Hildo Kropplein 8
1019 ET Amsterdam
06 18298290
info@schaakschoolindischebuurt.nl

 

Bestuurssamenstelling

Mustapha El Jarmouni, Voorzitter
Farid Benkaddour, Penningmeester
Fatiha Benkaddour, Secretaris

 

RSIN-nummer: 851258281

 

Beleidsplan lezen →

 

Beloningsbeleid

Het bestuur (drie personen) voeren onbezoldigd activiteiten uit. Vrijwillegers ontvangen voor hun activiteiten een vrijwilligersvergoeding.

 

Doelstelling

het aanbieden van culturele en educatieve activiteiten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schaak- en muziekactiviteiten, aan ondermeer kinderen en hun ouders in Amsterdam; het vergroten van de belevingswereld, analytisch denkvermogen, besluitvaardigheid en de schoolprestaties van de deelnemende kinderen; het stimuleren van ontmoetingen tussen kinderen en/of ouders met kinderen en/of ouders met verschillende achtergronden, leeftijden en maatschappelijke status; het bevorderen van de onderlinge samenhang en sociale cohesie, het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij de schoolcarrière en vrijetijdsbesteding van hun kinderen; het samenwerken met clubs, verenigingen, scholen en andere instellingen; het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2015 →
Jaarrekening 2015 →