Checkmemove.nl

Stichting Schaakschool Indische Buurt

Leren schaken voor iedereen in de
Indische buurt en Transvaalbuurt

Directie

Mustapha Eljarmouni
Hoe ben ik in aanraking gekomen met schaken?

Ik leerde het schaakspel kennen in Marokko, dankzij een project van Unesco. Zij bood een project aan dat speciaal voor kinderen was bestemd. Eerst werden brood, melk en boter uitgedeeld aan de kinderen en daarna werden enkele activiteiten aangeboden. Eén van deze activiteiten was schaken; sindsdien heb ik altijd graag geschaakt.

Waarom ik met schaakactiviteiten ben begonnen

De aanleiding voor het organiseren van schaaklessen voor kinderen in de buurt was mijn zoon Youssef. Het ging niet goed met hem op school: hij had geen vrienden. Met de schaaklessen wilde ik het sociale isolement van mijn zoon doorbreken. Niet alleen Youssef maar ook de andere kinderen uit de buurt waren snel enthousiast over het spel. Het liep dan ook al vlug uit de hand. Kinderen vinden het gewoon leuk om te doen. Veel allochtone ouders kennen het spel niet; in Marokko bijvoorbeeld is schaken alleen voor de hoger opgeleiden, in privé-clubs. De Schaakschool Indische Buurt maakt het spel toegankelijk voor iedereen. We geven nu schaakles op negen scholen in Amsterdam Oost. Daarnaast wordt er nog apart lesgegeven aan een groep jonge talentjes in het Jav’art Huis en Meevaart in de Indische buurt.

De schaaklessen zijn gratis voor de meeste kinderen. Alleen de kinderen van de talentgroep betalen een kleine bijdrage. Dankzij een subsidie van het project Wijkaanpak van het stadsdeel blijft de schaakschool bestaan. De schaakschool draait verder vrijwel volledig op vrijwilligers. Ook ik werk op vrijwillige basis. Ondanks het grote aanbod aan andere activiteiten zoals zwemmen, computeren, knutselen en voetbal, is de schaakschool enorm in trek.

Dat de schaakschool een aantoonbare positieve bijdrage levert aan de wijk, blijkt uit gesprekken met enkele ouders. De kinderen spelen met veel plezier met elkaar, ongeacht hun verschillende achtergronden. Bovendien neemt hun concentratievermogen enorm toe: je ziet dat ze rustiger worden. Voor mijzelf is de grootste overwinning de ontwikkeling van mijn zoon. Hij heeft zelfs meegedaan aan het Nederlands Kampioenschap schaken. Ook is hij het eerste en enige allochtone lid van het Verenigd Amsterdams Schaakgenootschap. Maar het belangrijkst is toch wel zijn enorme ontwikkeling op school: hij is goed in rekenen, hij heeft veel vrienden en hij zondert zich niet meer af.

Omdat mijn huis te klein is geworden, ben ik gaan zoeken naar een andere locatie, die ik heb gevonden in het productiehuis Meevaart. We bereiken nu meer dan 200 kinderen, een aantal dat steeds meer groeit door het organiseren van schaaktoernooien in hetzelfde productiehuis. Aan deze maandelijkse schaaktoernooien doen ondertussen kinderen uit heel Amsterdam mee. In 2009 heeft ook de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, mijn groeiende reputatie en netwerk in de gaten gekregen: toen ontving ik een officiële licentie.

Mijn bekendheid als burgerinitiatief is begonnen met
- Deelname aan het Indische Buurt Festival
- Deelname een stadsdeelactiviteiten Dag van het Park
- Deelname aan het project “Stad op zijn kop” van de gemeente Amsterdam

Waarom schaakactiviteiten?
- Schaken stimuleert vriendschap: de spelers wachten op elkaar en geven elkaar de ruimte om eigen plannen na te streven.
- Schaken bevordert de ontwikkeling van het logisch denkvermogen van het kind.
- Schaken zorgt voor goede schoolprestaties, concentratie, ruimtelijk inzicht en discipline.
- Schaken kent geen hiërarchie op grond van afkomst of van leeftijd.

Werkwijze
De aanpak van de Schaakschool Indische Buurt kenmerkt zich door een goede aansluiting bij het niveau van de kinderen in de Indische Buurt. Kenmerken van onze aanpak zijn:
- Een laagdrempelige en vertrouwde omgeving: wij werken in buurten en wijken dicht bij huis en buurtcentra, via zelforganisaties, sleutelfiguren, vrienden en kennissen.
- Flexibiliteit: aangepaste leer- en speeltijd op grond van de behoeften van ouders en van kinderen.
- Communicatief: als het nodig is, hanteren wij een aangepast Nederlands en bieden wij uitleg in de moedertaal.
- Betrokkenheid: de ouders worden actief betrokken bij de activiteiten, bijv. als vrijwilligers voor begeleiding, orde en hulp.
- Samenwerking: wij verwijzen gevorderden naar ander schaakaanbod van de KNSB.

Het geheim van mijn succes
Het schaakspel is een zeer aantrekkelijk spel voor kinderen. Juist vanwege het feit dat ieder kind anders met het schaakspel omgaat, vraagt het veel pedagogisch inzicht om de kinderen, vooral uit buurten als de Indische buurt, te bereiken en te interesseren. Ik heb mij vanaf het begin volledig ingezet om ieder kind dat ook maar de lichtste zweem van interesse vertoonde, te enthousiasmeren en bij de activiteiten te blijven betrekken. Bovendien heb ik het vermogen getoond om alle activiteiten goed te organiseren: zodoende heb ik schaaklessen kunnen aanbieden op de meest diverse locaties: buurtcentra, productiehuizen en scholen.